Skip to main content

Đăng Ký Học Mẫu Giáo - Kindergarten enrolments

Thành phố Whittlesea có mạng lưới mẫu giáo qui mô để phục vụ tất cả các khu xóm giềng trong địa phận thành phố.

Các trường mẫu giáo (preschool) giảng dạy chương trình giáo dục phẩm chất cao cho trẻ 4 tuổi vào năm trước khi các em đi học tiểu học.

Trẻ em phải lên 4 tuổi trước ngày 30 tháng Tư của năm em đi học mẫu giáo.

Mẫu giáo bốn tuổi là gì?

Mẫu giáo bốn tuổi là chương trình một năm dành cho trẻ em trong năm trước khi các em đi học tiểu học. Chương trình này do Chính phủ Tiểu bang tài trợ và lệ phí được tính ở mức tối thiểu để tạo điều kiện cho tất cả các trẻ em đi học mẫu giáo. Trẻ em đi học mẫu giáo khoảng từ 10-12 tiếng một tuần lễ và có thể chia thành từ hai ngày trở lên hoặc cả ngày tại các trung tâm giữ trẻ có chương trình mẫu giáo.

Mỗi trường mẫu giáo đều có thông tin về các chương trình, giờ giấc của các buổi học và lệ phí và thông thường thông tin này được yết thị trên bảng thông cáo của trường mẫu giáo.

Nói chung, các trường mẫu giáo do Ban Trị sự gồm các phụ huynh tình nguyện điều hành và được bầu chọn hàng năm trong Phiên họp Khoáng đại Thường niên. Các Ban Trị sự đều được đăng ký với Bộ Dịch vụ Nhân sinh viết tắt là DHS của Chính phủ Tiểu bang và chịu sự theo dõi định kỳ để đảm bảo các tiêu chuẩn sẽ được duy trì và phải làm tròn các điều kiện để được tài trợ. (Xin lưu ý từ ngữ "kindergarten” và "preschool” đều có nghĩa là “mẫu giáo”).

Tại sao nên đi học mẫu giáo?

Mẫu giáo sẽ giúp con quý vị phát triển khả năng ngôn ngữ và kỹ năng nghe, lòng tự tin và tính độc lập, các kỹ năng thể chất và sáng tạo và khả năng hợp tác với các trẻ em khác cũng như người lớn. Các giáo viên mẫu giáo có trách nhiệm hoạch định chương trình giáo dục theo nhu cầu và ý thích của con quý vị và tập cho em có tinh thần ham học hỏi.

Thầy cô sẽ chú trọng đến phương pháp học tập trong chơi đùa tùy theo mức độ phát triển của từng em. Hiện nay có nhiều chương trình mẫu giáo cũng như giờ giấc hoạt động khác nhau. 

Quý vị nên lấy hẹn đến tham quan trường mẫu giáo nào mình ưng ý. Xin điện thoại trước để lấy hẹn, rồi giáo viên sẽ sắp xếp thời giờ tiếp chuyện riêng với quý vị. 

Điều kiện của chương trình mẫu giáo bốn tuổi 

Trẻ em hội đủ điều kiện đi học mẫu giáo bốn tuổi nếu em lên bốn tuổi trễ nhất là ngày 30 tháng Tư của năm em đi học mẫu giáo. Phụ huynh có con em sinh trong ngày tháng từ tháng Giêng tới tháng Tư, có thể ghi danh cho con em vào năm em hội đủ điều kiện hoặc năm sau cũng được. Điều quan trọng mà phụ huynh có con em sinh trong những tháng từ tháng Giêng đến tháng Tư cần để ý là một số trẻ em đi học mẫu giáo sớm có thể gặp trở ngại sau này bởi vì chưa đủ cứng. 

Điều kiện về Tài trợ

Tất cả các trẻ em đều hội đủ điều kiện đi học một năm mẫu giáo bốn tuổi theo ngân khoản Chính phủ Tiểu bang tài trợ cho trường mẫu giáo. 

Đơn xin học mẫu giáo năm thứ nhì được tài trợ

DHS áp dụng các điều kiện gắt gao đối với mẫu giáo năm thứ nhì được tài trợ. Để hội đủ điều kiện học mẫu giáo năm thứ nhì được tài trợ, con quý vị phải:

 • đã học một năm mẫu giáo được tài trợ rồi
 • hội đủ điều kiện đi học tiểu học vào năm sau
 • được xác định là có nhu cầu về phát triển từ hai lãnh vực trở lên
 • thế nào cũng có lợi nhờ đi học mẫu giáo năm thứ nhì 

Giáo viên mẫu giáo sẽ hội ý với phụ huynh để làm đơn này và có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia về tuổi ấu thơ nếu cần. 

Trẻ em có nhu cầu phụ trội

Nếu cho rằng con mình có nhu cầu phụ trội, quý vị nên trình bày việc này ở phần ý kiến trong đơn ghi danh. Nhu cầu phụ trội có thể bao gồm chậm phát triển, tật, bệnh hoặc hoàn cảnh gia đình. Đây là chi tiết quan trọng, do đó, giáo viên mẫu giáo có thể giúp đỡ quý vị xin được hưởng nguồn trợ giúp phụ trội để giúp con quý vị hay hoàn cảnh gia đình của quý vị nếu cần. 

Chương trình Ghi danh Mẫu giáo Tập trung

Thành phố Whittlesea đảm trách Chương trình Ghi danh Tập trung cho chương trình mẫu giáo 4 tuổi. Trong địa phận thành phố có 26 trường mẫu giáo và quý vị có thể chọn bất cứ trường nào cho con mình.

Sau khi nhận đơn, Thành phố Whittlesea sẽ xét và xếp chỗ. 

Muốn đăng ký sự lựa chọn của mình, xin quý vị làm theo thể lệ được trình bày dưới đây. 

Cách Đăng ký Đơn xin 

Quý vị cần phải: 

Điền Đơn xin Ghi danh Mẫu giáo 4 tuổi (4 Year Old Kindergarten Application). Quý vị có thể hỏi xin mẫu đơn này tại:

 • Mẫu giáo
 • Trung tâm Y tế Mẫu nhi (MCH)
 • Văn phòng Hội đồng Thành phố, Ferres Boulevard, South Morang
 • hoặc tải xuống từ trang web của Hội đồng Thành phố:

Điền chi tiết của con quý vị và chọn ba trường mẫu giáo theo thứ tự từ một đến ba. Chi tiết của 26 trường mẫu giáo trong địa phận có sẵn trong tài liệu này. 

Kèm theo đơn xin những giấy tờ sau đây: 

 • Chứng từ khai sinh của con

(thí dụ như bản sao giấy khai sinh/trích lục khai sinh hoặc sổ sức khỏe Y tế Mẫu Nhi)

 • Chứng từ cư trú tại Thành phố Whittlesea

(thí dụ như bản sao bằng lái xe, giấy báo lệ phí nóc gia (Rate Notice), hóa đơn điện thoại, ga, điện hay nước)

 • Lệ phí đăng ký không hoàn lại $20 hoặc $6 nếu có bản sao Thẻ Y tế(Health Care Card).
 • Phụ huynh ở ngoài địa phận thành phố Whittlesea phải nộp chứng từ gởi trẻ và/hay việc làm chính trong địa phận thành phố, thí dụ như Tờ khai Danh dự (Statutory Declaration) có chữ ký. 

Nộp đơn qua đường bưu điện hoặc đích thân đi nộp:

Địa chỉ Bưu chính:   
Kindergartens Central Enrolments 
City of Whittlesea   
Locked Bag 1    
Bundoora MDC 3083  

Đích thân:
Community Services Counter
Civic Centre 
Ferres Boulevard
South Morang (Tọa độ Bản đồ Melway: 183 A10)

Thể lệ Làm đơn

 1. Ngày bắt đầu nhận đơn
  Ngày bắt đầu nhận đơn là ngày 1 tháng Ba hàng năm, hai năm trước năm trẻ em đi học mẫu giáo.
 2. Hạn chót
  Hạn chót nộp đơn là 5 giờ chiều, ngày 31 tháng Năm của năm trước năm trẻ em đi học mẫu giáo.
 3. Xác nhận Có chỗ Đi học Mẫu giáo
  Bắt đầu vào tháng Sáu của năm trẻ em mẫu giáo, Hội đồng Thành phố sẽ xếp chỗ học mẫu giáo theo thứ tự ngày nộp đơn. Nhân viên Liên lạc Dịch vụ Thiếu nhi (Children’s Services Liaison Officer) của Hội đồng Thành phố sẽ gởi thư xác nhận chỗ học mẫu giáo.

Sửa đổi Đơn xin

Điều tối quan trọng là quý vị gửi thư thông báo cho Hội đồng Thành phố biết về bất cứ sự thay đổi nào về thứ tự của các trường mẫu giáo, đổi địa chỉ hay số điện thoại liên lạc càng sớm càng tốt.

Muốn sửa đổi hoặc cập nhật bất cứ chi tiết nào trong đơn, xin quý vị điện thoại cho Nhân viên Liên lạc Dịch vụ Thiếu nhi của Hội đồng Thành phố qua số 9217 2242 để chúng tôi gửi giấy Sửa đổi Chi tiết (Change of Information) đến cho quý vị, còn không quý vị có thể vào trang web: rồi đến “Community”, đến “Health” và cuối cùng đến Mẫu giáo (Preschool) tải mẫu đơn này xuống.

Diện ưu tiên

Gia đình cư ngụ, làm việc và học tập trong địa phận Thành phố Whittlesea được ưu tiên.

Mẫu giáo tại Trung tâm Giữ trẻ

Ngoài ra, tại các trung tâm giữ trẻ trong địa phận thành phố cũng có chương trình mẫu giáo 4 tuổi. Nếu muốn có danh sách của các trung tâm giữ trẻ này, xin quý vị gọi cho Nhân viên Liên lạc Dịch vụ Thiếu nhi của Hội đồng Thành phố qua số 9217 2242 hoặc truy cập tại www.whittlesea.vic.gov.au, rồi đến “Community”, đến “Health” và cuối cùng đến Mẫu giáo (Preschool).

Mẫu giáo 3 tuổi 

Nếu muốn cho con đi học mẫu giáo 3 tuổi, quý vị chỉ cần ghi danh trực tiếp với trường mẫu giáo mình ưng ý. Điều quan trọng quý vị nên để ý những điểm sau đây:

Chính phủ Tiểu bang không tài trợ chương trình này, do đó, thông thường quý vị phải trả lệ phí cao hơn chương trình mẫu giáo 4 tuổi;

Nếu cho con đi học mẫu giáo 3 tuổi, không có nghĩa là con quý vị đương nhiên sẽ có chỗ trong chương trình mẫu giáo 4 tuổi tại trung tâm này.

Mẫu giáo trong Thành phố Whittlesea

Hội đồng Thành phố không nhận đơn mẫu giáo 3 tuổi

Trường mẫu giáo trong ô vuông có cả nhóm 3 tuổi lẫn nhóm 4 tuổi