Skip to main content

COVID-19 Macedonian information

За здравствени информации посетете го местото на интернет коронавирус (COVID-19) или пак јавете се на 1800 675 398

Информации за Покривање на лицето

Служби на Општината – нашите канцеларии и установи на заедницата во моментот се затворени

COVID-19 Политика за помош при тешкотии – погледнете како може да добиете поддршка од Општината доколку се соочувате со финансиски проблеми заради ситуацијата со вирусот COVID-19

 

Други ресурси


Ако ви треба толкувач јавете се на 131 450.

 

Важно е да побарате итна помош доколку имате сериозни или опасни по живот симптоми, и на оние лица на кои им е потребна итна помош треба да го посетат одделението за итна помош.

Лицата со полесни, помалку итни состојби треба најпрво да побараат лекарски совет од нивниот матичен доктор (GP)