Skip to main content

Dịch vụ đa ngôn ngữ - Multilingual services

Nếu Quý vị mới chuyển tới Úc hoặc không nói được tiếng Anh, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ ngôn ngữ nhằm hỗ trợ Quý vị giao tiếp với chúng tôi.

Dịch vụ thông dịch viên

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch viên miễn phí cho tất cả khách hàng.

Khi tới các văn phòng của chúng tôi, hãy cho nhân viên lễ tân của chúng tôi biết ngôn ngữ Quý vị nói và yêu cầu một thông dịch viên. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu có nhân viên song ngữ nào có thể phục vụ hoặc gọi tới dịch vụ thông dịch để hỗ trợ Quý vị giao tiếp với chúng tôi.

Vui lòng gọi điện trước cho chúng tôi nếu Quý vị muốn chúng tôi thu xếp một thông dịch viên nói chuyện trực tiếp.

Nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ và song ngữ

Hội đồng có nhiều nhân viên song ngữ đã qua đào tạo có thể hỗ trợ Quý vị giao tiếp với chúng tôi bằng ngôn ngữ mà Quý vị ưu tiên qua điện thoại hoặc trực tiếp tại các văn phòng của chúng tôi.

Các nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ này hỗ trợ thúc đẩy giao tiếp kịp thời với cư dân địa phương từ các cộng đồng đa văn hóa và ngôn ngữ (CALD).

Dịch vụ thông tin và thông dịch đa ngôn ngữ qua điện thoại

Cư dân thành phố có thể gọi điện tới đường dây dịch vụ đa ngôn ngữ của chúng tôi để nghe thông tin đã được ghi lại sẵn về các dịch vụ Hội đồng cung cấp bao gồm

 • các loại thuế địa phương
 • dịch vụ rác thải và tái chế
 • chăm sóc cộng đồng dành cho người cao niên
 • dịch vụ dành cho người tàn tật
 • dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
 • thư viện tại cộng đồng có bộ sưu tập sách đa ngôn ngữ

Nếu cần thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, những đường dây thông tin này có thể kết nối Quý vị tới một thông dịch viên. Vui lòng gọi tới các số điện thoại sau:

 • Tiếng Ả Rập - 9679 9871
 • Tiếng Quảng Đông - 9679 9876
 • Tiếng Croatia - 9679 9872
 • Tiếng Anh - 9679 9880
 • Tiếng Hy Lạp - 9679 9873
 • Tiếng Ý - 9679 9874
 • Tiếng Republic of North Macedonia - 9679 9875
 • Tiếng Quan Thoại - 9679 9857
 • Các ngôn ngữ khác - 9679 9879
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ - 9679 9877
 • Tiếng Việt - 9679 9878

Trang mạng đa ngôn ngữ

Quý vị có thể tìm hiểu thông tin theo các chủ đề sau bằng những ngôn ngữ khác không phải Tiếng Anh trên trang mạng của chúng tôi:

 • quê nhà và gia đình
 • chính phủ và luật
 • sức khỏe và an toàn
 • những điều cần biết về cuộc sống tại City of Whittlesea

Liên hệ

Muốn biết thêm thông tin về dịch vụ ngôn ngữ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Chính Sách và Kế Hoạch Đa Văn Hóa tại số 9217 2035.