Skip to main content

Cộng đồng của quý vị - Your community

Các Sự Kiện Cộng Đồng

Có nhiều sự kiện tại Thành Phố Whittlesea để cộng đồng vui hưởng. Những thí dụ về các sự kiện này có thể kể như kịch nghệ, khiêu vũ, viện bảo tàng và các tổ chức văn hóa. Ngoài ra trong năm còn có một số các sự kiện đặc biệt như Ngày Quốc Khánh Úc, Lễ Hội Cộng Đồng, các sự kiện tôn giáo và các lễ hội âm nhạc.  

Các Sinh Hoạt Cộng Đồng

Thành phố Whittlesea có một đời sống cộng đồng rất năng động gồm các nhóm thể thao, nghệ thuật, công dân cao niên và văn hóa. Những nhóm này thường gặp gỡ nhau tại các trung tâm cộng đồng. Quý vị có thể tìm trong danh bạ cộng đồng để biết nhóm cộng đồng gần nơi mình sinh sống.

Các dịch vụ cộng đồng

Chương Trình Nối Kết Cộng Đồng Whittlesea (Whittlesea Community Connections)

Chương Trình Whittlesea Community Connections cung cấp các dịch vụ để trợ giúp cho những người bị thiệt thòi trong cộng đồng. Nhiều nhân viên thiện nguyện, các tổ chức cộng đồng và chính phủ làm việc tại Trung Tâm, cung cấp những trợ giúp kín đáo về vấn đề nhân dụng, các vấn đề của giới trẻ, nhu cầu của người di dân, giao dịch với chính quyền, cố vấn về pháp luật và thuế vụ và thông tin cộng đồng

Chương trình Whittlesea Community Connections được đặt tại Cửa Hàng số 111, Epping Plaza, Epping, hướng về Đường High Street. Trung Tâm nằm gần bến xe buýt của khu mua sắm và mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Thư Viện

Cư dân sinh sống trong phạm vi Thành Phố Whittlesea có thể sử dụng các thư viện trong vùng miễn phí. Quý vị có thể mượn sách báo tạp chí, đĩa nhạc và video mang về nhà hoặc quý vị có thể đến thư viện đọc sách trong một khung cảnh yên tĩnh.

Công Viên và Vườn Tược

Thành phố Whittlesea có nhiều công viên, vườn tược và các sân thể thao. Nhiều nơi có sân thể thao cho trẻ em, khu BBQ và các phương tiện chơi thể thao.